ކޯޓު ކަލަންޑަރ

  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
05    01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28          

16 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

16 ފެބްރުއަރީ 2017 - ބުރާސްފަތި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މަރްޔަމް ވަޙީދު (ސ.ފޭދޫ/ބެލޫން) ގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީއަތްކުރުމުގެ ޝަރުޢިއްޔަތާއި އަހުލިއްޔަތާއި ވިލާޔަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

މި ކޯޓު އަމުރު އިތުރަށް އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ....


އިތުރު ޚަބަރުތައް