ކޯޓު ކަލަންޑަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޢީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 - ހުކުރު


ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވެވި ޢީދު ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައެވެ.