ކޯޓު ކަލަންޑަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

3 ނޮވެމްބަރ 2017 - ހުކުރު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ 29 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 29 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ފޮނުއްވެވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައެވެ.