ކޯޓު ކަލަންޑަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

11 ނޮވެމްބަރ 2017 - ހޮނިހިރު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ 49 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 49 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ފޮނުއްވެވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައެވެ.