ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

31 ޖުލައި 2020   ޚަބަރުތައް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 1441 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރައްވައިފިއެވެ.