ޚަބަރުތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

31 ޖުލައި 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި